Компанията
Компанията

Кои сме ние?

Нашата правна практика е основана през 2008 г. в София, България. Създадохме кантората, за да съчетаем правната експертиза и богатия бизнес опит на нашите партньори.

Екипът на адвокатска кантора YNG Legal е посветен на предоставянето на висококачествени консултантски услуги за целевите пазари в Европейския съюз, Великобритания и САЩ въз основа на участието на опитни екипи от местни и чуждестранни експерти с богат практически опит и при спазване на най-високите стандарти за качество.

Нашата цел е да предоставим на клиентите си многогодишен опит и експертиза в развиването на проекти. Областите, в които работим, обхващат интелектуална собственост и информационни технологии; данъчно облагане; недвижими имоти; обществени поръчки и разработване на проекти; лични данни; банково дело и финанси; капиталови пазари; енергетика; корпоративно право; съдебни спорове; сливания и придобивания; конкуренция.

Нашите бизнес мрежи и специализирани пазарни познания ни спечелиха признанието като една от водещите бутикови правни кантори, работещи в тези области.

От самото си създаване адвокатска кантора YNG Legal предоставя пълна правна подкрепа на своите клиенти с оглед на действителните бизнес цели, които стоят зад правните въпроси.

Нашата цел е да предоставим на клиентите си информацията, която сме натрупали благодарение на дългогодишния си опит и отлични експертни познания при развиването на проекти в областта на данъчните консултации; информационните технологии и телекомуникациите; иновациите и защитата на интелектуалната собственост; защитата на личните данни, както и в областта на трудовото и търговското право.

Визия:

Нашата мисия е да помагаме на нашите клиенти да постигат своите бизнес цели и да работим заедно по предизвикателствата по пътя към тях.

Ние от YNG Legal гарантираме подкрепа на всеки етап от развитието на проекта – от концепцията до изпълнението.

Кратки факти за
адвокатска кантора
YNG Legal

2014
2015
2017
2018
2020
2021

През 2014 г. взехме участие във всички етапи на придобиването на „АК Пластроник“ АД (Велико Търново) и оттогава сме считани за надежден партньор на шведската AQ Group във всеки значим проект, а също така предоставяме правни услуги на заводите AQ Electric (Радомир), и AQ Magnit (Годеч).

Компанията

Един от екипите, от който сме част – TAO Wellness, участва в Изложението за потребителска електроника (Consumer Electronics Show – CES) в Лас Вегас – едно от водещите световни изложения за електроника. TAO Wellness стана финалист за наградите на CES 2014 със своята система за изометрични упражнения. Ние помогнахме на TAO да получи патентна защита и защита на търговска марка за своите изобретения и оттогава тясно си партнираме с тях, предоставяйки им услуги в областта на интелектуалната собственост и други правни сфери.

Компанията

През 2017 г. станахме част от екипа на BitCoin Gold (BTG). Участвахме в структурирането и подготовката на първичното предлагане (Initial coin offering – ICO), като участвахме в изготвянето на проспект (White paper) на BTG. След успешното пускане на монетата останахме близък партньор на проекта, като предоставяме услуги в областта на интелектуалната собственост и други правни сфери.

Компанията

Бяхме активни в подпомагането на нашите клиенти да гарантират, че дейностите им са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (General Data Protection Regulation – GDPR) към първоначалната дата на прилагането му. Също така изпълняваме задълженията на длъжностно лице по защита на данните от името на нашите клиенти, като отговаряхме на жалби и запитвания от субекти на данни и защитаваме интересите на нашите клиенти пред органите за защита на данните.

Компанията

Експерти от нашия екип, заедно с организацията за колективно управление на права „Артистаутор“, взеха участие в работните групи, организирани от българското Министерство на културата и натоварени със задачата да подготвят проектите за изменения, транспониращи две директиви на ЕС 789/2019 и 790/2019 в българското законодателство в областта на авторското право. Ние поемаме активна роля в информирането на законодателите за предизвикателствата и възможностите, които предоставя на носителите на авторски права разширяващият се в момента пазар на цифрово съдържание.

Компанията

Започнахме да работим в много тясно сътрудничество с няколко доставчици на софтуер и правните проблеми, с които се сблъскват в ежедневната си дейност. Основният фокус на нашия екип е защитата на цифровите активи на нашите клиенти и цялата търговска договорна уредба, която отговаря най-добре на нуждите на нашите клиенти. Огромният ни опит в тази област се използва добре, като отговаря на изискванията, които имат нашите клиенти.

Компанията