infobox-startups

Стартиращи и бързоразвиващи се компании

Ние предоставяме на нашите клиенти задълбочена правна помощ в процеса на създаване на техния бизнес. Подходът ни остава непроменен, независимо на какъв етап на финансиране се намира дружеството, за което работим.