infobox-public-serices

Публичен сектор

Нашите експертни познания в областта на публичното право се основават на дългогодишен опит, натрупан в работата с публичната администрация, с нейните съконтрагенти, както и с частни възложители с интереси в публичния сектор.