Attorney-at-law Viktoria Yankova

Виктория Янкова

Партньор

Област на експертиза: процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

Адвокат Виктория Янкова има повече от 10 години опит в областта на корпоративното право (банки, търговски представители, производители и други) и дейността на юридически лица с нестопанска цел.

Участва в консултации във връзка с транспониране на европейски директиви в националното законодателство в областта на търговското и корпоративното право, електронното управление и др.

Виктория представлява физически и юридически лица пред българските съдилища по правни спорове относно действието на договори, искове за обезщетение от незаконна дейност на държавни органи, несъстоятелност на търговци, оспорване на административни актове.

Тя също така предоставя консултации по трудови въпроси, изготвя цялата необходима трудова документация за дадено предприятие във връзка със защитата на интересите на двете страни.

Освен всичко това Виктория е вицепрезидент на Дисциплинарната комисия на Българския олимпийски комитет, член на правната комисия на Българския олимпийски комитет, арбитър в Българския спортен арбитраж.
Благодарение на широката си експертиза тя организира и подготвя и документи, свързани с общи събрания на спортните федерации.