Attorney Ivan Yankov

Иван Янков

Управляващ партньор

Област на експертиза: Startups и Scaleups и правно структуриране, интелектуална собственост, телекомуникации и технологии (вкл. криптовалути и блокчейн технологии), защита на личните данни и съответствие с Общия регламент за защитата на данните (General data protection regulation – GDPR)

Адвокат Иван Янков е движещата сила на екипа на YNG Legal. Той е този, който винаги измисля нови идеи и ръководи процесите и развитието на нашата адвокатска кантора.

Иван е един от водещите експерти по право на интелектуалната собственост в България. Предоставя пълно правно обслужване на „Артистаутор“ – голяма българска организация за колективно управление на права. Иван е участвал в изготвянето на над 100 заявки за патенти, дизайни и търговски марки. Участвал е в съдебни производства между носители на авторски права и полозватели (телевизионни канали, радиостанции, рекламни агенции и др.).

Иван също така предоставя консултации по сложни въпроси, свързани с криптовалути, блокчейн технологии и координира въпросите за прилагането на блокчейн регулации в множество юрисдикции по света (Китай, САЩ, ЕС, Южна Африка, Сингапур, Канада, Русия и Беларус).

Иван е лицензиран оценител на интелектуална собственост към Камарата на независимите оценители в България. 

Иван Янков

Заповядайте на форум за правата на артистите

За събитието В България практиката показва, че правата на актьорите като артисти...

Иван Янков

Семинар: Справедливо заплащане за актьорите и правата им

Колко често Ви се случва за актьорски или друг артистичен ангажимент, например роля или...