Attorney-at-law Yordan Vladov

Йордан Владов

Адвокат

Област на експертиза: стартиране и разрастване на бизнес и правно структуриране, интелектуална собственост, телекомуникации и технологии (вкл. криптовалути и блокчейн технология), защита на личните данни (Общия регламент за защитата на данните – GDPR и трансгранични трансфери на данни), съответствие с мерките срещу изпирането на пари

Адвокат Йордан Владов участва в изготвянето на повече от 100 заявки за патенти, дизайни и търговски марки по целия свят. Предоставя консултации и правни консултации на артисти, актьори, писатели и други творци във връзка със защитата на техните авторски и сродни права. Участвал е в договарянето, разрешаването и поддържането на отношенията между носителите на права и потребителите на материали с авторски права. Йордан работи в тясно сътрудничество с организации за колективно управление на права, като предоставя както консултации в областта на интелектуалната собственост, така и общи правни консултации, както и участва в различни работни групи, изготвящи предложения за промени в българското законодателство в областта на авторското право.

Йордан също така предоставя консултации относно криптовалутите и координира въпросите за спазването на блокчейн регулациите в световен мащаб. Консултирал е клиенти в областта на криптоактивите и блокчейн технологията по отношение на приложимите разпоредби за борба с изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF) и предотвратяването на измами, като гарантира спазването и сътрудничеството с държавните органи.

Той е водещ експерт в областта на регулациите за защита на личните данни и поверителността с опит както във вътрешните, така и в общоевропейските регулации.

Йордан участва активно и в транспонирането на европейските директиви в националното законодателство за защита на авторското право и др.

През 2019 г. участва в състезанието по наказателно право на Софийския университет и успешно завършва лятното училище по правата на човека, организирано от Асоциацията на състезанията по международно право.

Йордан Владов

MiCA: Нов пакет препоръки за регулация на криптовалутите в ЕС

И какво предвиждат те за бизнесите и потребителите? Крипторегулацията в ЕС идва от...

Йордан Владов

№1 лесен начин за получаване на единен патент в целия ЕС…

Добра новина за технологичните и иновативните компании… Но какъв е рискът? На 1 юни...