Attorney-at-law Ivan Velkov

Иван Велков

Старши адвокатски сътрудник

Области на експертиза: изпълнение на решения по искове, обезпечаване на вземания, обжалване на актове на съдебен изпълнител

Завършил СУ „Св. Климент Охридски“ през 2017 г., адвокат Иван Велков специализира в изпълнителното производство и подпомага нашите клиенти в трудни моменти – събиране на забавени плащания, ликвидация и несъстоятелност.