Assistant attorney Filena Vasileva

Филена Василева

Адвокатски сътрудник

Област на експертиза: семейно право, наследствено право, облигационно право, административно право

Филена Василева е запалена по съдебното представителство и редовно участва в различни производства, като изготвя различни правни документи по време на делото. Тя извършва задълбочен анализ на съдебната практика по предизвикателни дела и също така подпомага цялостния процес на работа в кантората по съдебни дела.

Филена е участвала в работния процес по различни казуси, което ѝ позволи да натрупа солидна основа от опит. Тя е гъвкава и бързо напредва дори със задачи, които не са в нейните области на компетентност.

Екипът може да разчита на нея, тъй като тя винаги е насреща, за да обедини колегите, независимо от напрежението в работата.