Attorney-at-law Atanas Pavlov

Атанас Павлов

Адвокат

Област на експертиза: съответствие с мерките срещу изпирането на пари, вещно право, международни корпоративни сделки по сливания и придобивания, разрешаване на търговски спорове, граждански съдебни спорове и изпълнителни производства

Адвокат Атанас Павлов има натрупан практически опит в консултирането на редица международни клиенти в областта на корпоративното право – прехвърляне на акции, сливания, придобивания, промени в корпоративната структура и управление между множество юрисдикции (Кипър, Израел, Белгия, Великобритания, Северна Македония и др.), както и търговски сделки, разрешаване на спорове и последващи изпълнителни производства. 

Той се занимава с привеждането на дейностите на клиентите в пълно съответствие с мерките срещу изпирането на пари (Anti-money laundering – AML), включително разработване на вътрешни политики, обучение на ръководството и персонала и др.

Атанас е един от нашите експерти в областта на вещното право – той има богат опит в правния анализ на недвижими имоти, изготвяне на предварителни договори и нотариални актове както за купувачи, така и за продавачи.

Интересите му в областта на правото включват още защита на конкуренцията, слънчева енергия и краудфъндинг.

Преди да се присъедини към нашия екип, Атанас е работил една година като стажант по „Фулбрайт“ в Софийския районен съд и Софийския градски съд и още три години в друга адвокатска кантора, специализирана в областта на корпоративното право и недвижимите имоти. 

Като студент по право участва и в два международни конкурса в областта на международното наказателно право – един в Нюрнберг и един в Хага.

Освен това Атанас успешно е преминал обучение по въпроси, свързани с арбитража в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.