Attorney-at-law Ognyan Nenchev

Огнян Ненчев

Партньор

Области на компетентност: обществени поръчки, съдебни спорове, сливания и придобивания

Адвокат Огнян Ненчев има над 10 години опит в обществените поръчки. Изготвя тръжна документация съгласно Закона за обществените поръчки за различни видове възложители – общини, болници и държавни или частни компании. Участвал е в над 20 проекта от името на възложителя.

Огнян е работил и от името на изпълнители, като е ръководил процеса по изготвяне на документация, представителство в търгове и обжалване на резултати пред Комиссията за защита на конкуренцията (КЗК) и административните съдилища. 

При възлагане на обществена поръчка, Огнян осигурява правната страна на процеса на изпълнение, работа с подизпълнители и координация с възложителя.