Attorney-at-law Tanya Hubanova

Таня Хубанова

Старши адвокатски сътрудник

Област на експертиза: трудово и осигурително право, вещно право, търговско право, облигационно право, интелектуална собственост

Адвокат Таня Хубанова специализира в работата с доставчици на платежни услуги. За тях и други клиенти тя извършва цялостен и задълбочен правен анализ на договорите и предоставя консултации на клиенти, развиващи бизнеса си в областта на иновациите.

В допълнение към това, Таня подпомага нашите клиенти при подготовката и сключването на сделки с недвижими имоти и предоставя консултации в областта на трудовото и осигурителното право.