Attorney-at-law Dimiter Gochev

Димитър Гочев

Партньор

Области на компетентност: данъчно право и структуриране, ДДС, трансферно ценообразуване, ревизии и обжалване на ревизионни актове

Адвокат Димитър Гочев има опит в координирането на международни данъчни проекти с данъчни консултанти в различни юрисдикции. Работил е по данъчното структуриране на множество проекти при сливания и придобивания, сред които реорганизация на една от водещите банки на българския пазар, както и придобиване на няколко търговски центъра в страната.

Димитър предоставя консултации във връзка с данъчното третиране на местни фирми, предоставящи стоки и услуги в чужбина – относно данъчно облагане при източника, спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, място на стопанска дейност и трансферно ценообразуване.

Димитър е научен асистент и преподава международно публично право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на книги и статии по международно и данъчно право.