Kristiyan Chuperkov

Кристиян Чуперков

Младши адвокатски сътрудник

Кристиян Чуперков е най-младият член на екипа ни. Докато е едва в първи курс студент по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, той вече има особен интерес в областта на вещното право и интелектуалната собственост и бързо трупа практически опит в тях.

Той се отличи с изключителна адаптивност и бързо влезе в работния процес в офиса. Кристиян активно подпомага екипа по различни правни казуси.