flipbox-ip-law

© Интелектуална собственост и технологично право

Какво правим?

Много често нашите клиенти, работещи в технологичния сектор, ни молят да оценим тяхната интелектуална собственост. Всички бизнеси или създават, или използват права върху интелектуална собственост, но технологичният сектор поставя едно от най-големите предизвикателства в тази правна област.

Най-големите активи на всяка технологична компания са хората и портфолиото от интелектуална собственост. Като го защитаваме правилно, ние защитаваме вашата компания и вашите хора. Можем да предложим лицензионни модели, които ще генерират повече приходи и ще добавят стойност към вашите продукти. Не е необходимо да се притеснявате, да изучавате и разбирате правата си върху интелектуалната собственост, ние можем да направим това вместо вас, докато вие се съсредоточавате върху това, което правите най-добре – да развивате бизнеса си.

Attorney Ivan Yankov

Иван Янков

Управляващ партньор
Attorney-at-law Ognyan Nenchev

Огнян Ненчев

Партньор