flipbox-public

Обществени поръчки​

Какво правим?

Работим с публичните власти и нашите юристи имат доказан дългогодишен опит в областта на Закона за обществените поръчки в България. Законът е обект на постоянни изменения и допълнения. Ако желаете да предоставяте дейности, стоки или услуги на държавни ведомства или местни власти, то имате нужда от местен адвокат, който да ви насочва в този процес. Ние сме тук за вас.