Данъчен кредит при бракуване на стоки, впоследствие продадени или унищожени