Category: Творчество и иновации

Лесен начин за получаване на единен патент в целия ЕС…

Добра новина за технологичните и иновативните компании... Но какъв е рискът?

На 1 юни 2023 г. в Европейския съюз стартира нова система за единни патенти. С нея се въвежда нова европейска юрисдикция за патентни дела, наречена Единен патентен съд или ЕПС (Unified Patent Court UPC). Единният патентен съд ще разглежда дела за предполагаеми нарушения на патенти, както и производства за отмяна на патенти.  

Досега получаването на патент от Европейското патентно ведомство (European patent officeEPO) означаваше единствено, че притежателят има право да валидира този патент във всяка държава членка поотделно, за да получи действителна патентна защита за своето изобретение. Това налагаше всяко лице, което желаеше да получи патентно покритие във всичките 27 държави, да премине през процедура по валидиране във всяка държава поотделно.  

 

Hands of people negotianting over a contract.
Image by aymane jdidi from Pixabay

Системата на единния патент има за цел да облекчи тази тежест за бизнеса, като осигури придобиването на един-единствен патент, валиден и приложим в целия ЕС, без да се прибягва до националните патентни ведомства.  

Съществуващите европейски патенти, които са валидирани в отделни държави от ЕС (наричани още „пакетни патенти“), също ще попаднат под юрисдикцията на Единния патентен съд, освен ако не бъде подадена декларация за отказ. 

Единният патентен съд позволява на патентопритежателите да търсят защита на своите патенти в рамките на ЕС на едно място, без да се налага да търсят местни адвокати за всяка национална юрисдикция и да водят множество едновременни производства в различни държави за едно нарушение. Същевременно обаче Съдът позволява на трети страни да оспорват цели „пакетни патенти“ пред него и потенциално да ги обезсилват в цяла Европа с едно съдебно решение. 

Това развитие е важно например за технологичната и медицинската индустрия, както и за всички бизнеси, чийто модел се основава на силно портфолио от интелектуална собственост. То обещава да облекчи бюрократичната тежест и да предостави нови възможности, но също така въвежда нови рискове за дружествата, ориентирани към интелектуалната собственост. 

 

Новата система за единни патенти и съдилища ще бъде от значение за вас, ако вашият бизнес е например (но не само):

Единният патентен съд е нова институция и следователно няма установена практика, което внася известна несигурност. При предишната система, при която националните органи и съдилища се произнасяха по дела за патентно преследване, имаше различни становища, приети от ведомството на всяка държава по сходни случаи. Очаква се Единният патентен съд да уеднакви практиката по производствата за нарушаване на патенти, но подходът му все още не е изяснен. Докато не се натрупа практика, има вероятност определени случаи да бъдат третирани неблагоприятно по отношение на законния притежател на патента.

Judge hammer and books
Image by succo from Pixabay

В зависимост от стойността и силата на патентите, които притежавате вие или вашата компания, може да има различни подходи към това ново развитие. 

  • Ако сте сигурни, че вашият патент е „силен“ (тоест достатъчно отличителен и новаторски – като например нов модел на изкуствен интелект, базиран на език) и е малко вероятно да бъде успешно оспорен, Единният патентен съд предоставя чудесна възможност да защитите патента от нарушение и да заведете дело срещу всяка трета страна, намираща се в ЕС, без да се налага да прибягвате до различни национални органи във всяка държава членка.
  • Ако обаче не сте сигурни в силата на патента си или ако той представлява голяма стойност за вашия бизнес (да речем патент, обхващащ основния ви продукт например нов вид 3D принтер, VR устройство и т.н.), може би е по-добре да сведете до минимум риска от обявяване на недействителност, като се откажете от участие в Единния патентен съд. Пакетните патенти могат да бъдат оспорени пред Единния патентен съд и да бъдат обявени за нищожни във всички национални юрисдикции, което може да има тежки последици за портфолиото от интелектуална собственост на вашия бизнес. Следователно запазването на сегашната фрагментирана система може да бъде инструмент за ограничаване на този риск, тъй като вашият пакетен патент ще трябва да бъде оспорван поотделно във всяка национална юрисдикция поотделно, което увеличава шансовете ви да запазите нивото на патентна защита за вашите продукти.

На практика обаче всеки бизнес е различен и това изисква индивидуален подход и навременни действия. За да гарантирате по-голяма жизнеспособност на вашите патенти и да сведете до минимум риска от обявяване на недействителност, екипът на YNG Legal предлага персонализирана подкрепа, основана на задълбочен анализ. Колкото по-бързо действате, толкова по-малък е шансът патентите ви да бъдат оспорени на международно ниво.  

Свържете се с нас още сега, за да защитите патентите си. Изпратете ни запитване на yankov@ynglegal.com

 

Семинар: По закон, а не по сценарий. Справедливо заплащане за актьорите и правата им

Корица за събитието за правата на артистите с логата на YNG Legal и „АртистАутор“ и стилизирани изображения в стилистиката на киното и театъра

Колко често Ви се случва за актьорски или друг артистичен ангажимент, например роля или дублаж във филм или сериал, да получите еднократно заплащане на малка сума? Дори и без договор?

А знаете ли, че имате право освен заплащане за творческия си труд, да получите и заплащане за откупуването на Вашите изпълнителски права и то само за определени цели и срокове?

Заповядайте на 18 май от 19:30 ч. в Културен център G8 на ул. „Гладстон“ № 8, за да научите повече за правата Ви като артисти, относно добрите практики и тънкости при договаряне за различни продукции, и как да защитите интелектуалния си труд, дори при неизгодни текстове на предложените Ви договори.

Заповядайте на 18 май от 19:30 ч. в Културен център G8 на ул. „Гладстон“ № 8, за да научите повече за правата Ви като артисти, относно добрите практики и тънкости при договаряне за различни продукции, и как да защитите интелектуалния си труд, дори при неизгодни текстове на предложените Ви договори.

В България практиката показва, че правата на актьорите не са оценени подобаващо и се откупуват предварително ведно с възнаграждението за положения труд. Това не дава възможност за допълнителна икономическа реализация за артистите изпълнители от бъдещи използвания на произведенията с тяхно участие.

Семинарът се организира съвместно от Сдружение за защита правата на артистите изпълнители – „Артистаутор“ и YNG Legal.
 
Събитието ще се проведе в две части по 40 минути, с възможност за задаване на въпроси.
Подходящо е най-вече за практикуващи актьори.
Входът за свободни артисти е свободен.
 
Провеждаме събитието съвместно с организацията за колективно управление на права „АртистАутор“.   Сдружението се грижи за колективно представителство,
управление и защита на правата на артистите-изпълнители в България от 1998 г. насам. В „АртистАутор“ членуват над 340 професионални български артисти-изпълнители.